Fra TBBK's historie

Det er ikke bare i den senere tid Trondheim Basketballklubb har figurert i media. Klubben ble stiftet 18. august 1983, og senhøstes samme år var vi meget opptatt av å «komme i avisa» for å få markedsført klubben. Motivene var rekruttering og sponsormidler. Her ser dere to artikler som sto i henholdsvis Arbeider-Avisa og Adresseavisen. Artiklene er skannet av Stig Kjølnes, mangeårig spiller i klubben. Det er mange år - og kilo - siden det!!
Arbeider-Avisa 1983-10-18 Adressa 1983-11-02
Arbeider-Avisa 1983-10-18
Adressa 1983-11-02